Type Here to Get Search Results !

Rất Vinh Dự 很荣幸

Trong quá trình công tác, ngoại trừ mức thù lao mà các Doanh nghiệp chi trả. Chúng ta cũng góp phần xây dựng, tạo ra giá trị nhất định cho sự phát triển chung của xã hội. Bên cạnh đó, kinh nghiệm tích luỹ được cũng chính là nền tảng để phát triển bản thân.

在工作过程中,除了企业支付的薪资以外,我们还为社会的整体发展建设和创造一定的价值观做出贡献。 此外,个人积累的经验也是个人发展的基础。
Tôi rất vinh dự khi được tiếp xúc với giới tinh hoa trong thời đại công nghiệp. Những lao động tri thức tinh anh mang giá trị lớn, cùng đóng góp tích cực cho sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp. Tôi cảm nhận được sự thăng hoa khi tiếp cận với tri thức công nghệ thời đại. Được mở mang kiến thức, nâng cao giá trị bản thân cho mỗi lần tiếp xúc. Đó là vinh dự, phúc lợi lớn lao mà tôi có đươc trong công việc.

我很荣幸能够接触到工业时代的精英。 精英知识工作者具有巨大的价值,为工业革命的发展做出了积极贡献。 当我接触到现代科技知识时,我感到崇高。 通过每一次接触来扩展您的知识并提高您的自我价值。 这是我在工作中获得的巨大荣誉和福利。

Trong một thế giới lớn sẽ có nhiều thế giới nhỏ, mỗi thế giới nhỏ đó chính là những lĩnh vực riêng mà mỗi chúng ta đang sống và trải nghiệm. Mỗi người đều có những kiến thức giá trị của riêng mình và đều có những cống hiến lớn nhỏ cũng như mặt trái của mình với xã hội mà mình đang sống .

大世界里依然存在许多小世界,每个小世界当中都是我们每个人的生活和经历的独立领域。 每个人都有自己的知识和价值观,对自己所生活的社会都有巨大或者微信的贡献,当然也会有消极的方面。

Tôi tự hào, và vinh dự khi chào đón bạn ! 

我很自豪,也很荣幸欢迎您!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét