Type Here to Get Search Results !

Cách tính lương tăng ca 2021

  


- Làm thêm giờ ban ngày của ngày thường = 150% lương tính tăng ca
-日常加班:150% 计算加班费的工资】
- Làm thêm giờ ban ngày của ngày nghỉ hàng tuần = 200% lương tính tăng ca
-休息日加班:200%计算加班费的工资】
- Làm thêm giờ ban ngày của ngày lễ tết = 300% lương tính tăng ca
-节假日加班:300%计算加班费的工资】
Đối với thời gian tăng ca đêm từ 22h đến 6h sáng hôm sau sẽ được tính chi tiết như sau:
对于夜间22:00-06:00的加班费将计算如下:
- Làm thêm giờ ban đêm [22:00-06:00]  của ngày thường :
工作日夜间加班:
+ Trường hợp A: Trước khi làm thêm giờ vào ban đêm người lao động không làm thêm giờ ban ngày của ngày đó:
 = 200% lương tính tăng ca
A:白天没有加班的情况下=200%计算加班费的工资】
+ Trường hợp B: Trước khi làm thêm giờ vào ban đêm người lao động có làm thêm giờ ban ngày của ngày đó : 
1.3*1.5+0.2=215% lương tính tăng ca [trong đó, 1.3 là 30% lương cơ bản để tính trợ cấp ca đêm]
B:白天已经加班的情况下: 1.3*1.5+0.2=215%计算加班费的工资】
- Làm thêm giờ ban đêm [22:00-06:00]  của ngày nghỉ hàng tuần: 270%lương tính tăng ca
-休息日夜间加班:270%计算加班费的工资】
- Làm thêm giờ ban đêm [22:00-06:00]  của ngày lễ tết: 390%lương tính tăng ca
-节假日夜间加班:计算加班费的工资】Tags

Đăng nhận xét

0 Nhận xét